ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากความเข้มของสัญญาณวิทยุที่สามารถเลือกค่าเทรสโฮลด์ได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สายชล ส่งเจิม
เจ้าของผลงานร่วม สมเกียรติ แก้วไชยะ , สุวัฒ ศรีทองคำ , มานะ ลัทธวนิชพันธ์ , พงษ์ภูมิ กันสิทธิ์
คำสำคัญ เครื่องรับวิทยุ;ความเข้มของสัญญาณวิทยุ;สัญญาณวิทยุ
หน่วยงาน กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นสามารถนำไปต่อใช้งานในระบบสายอากาศเพื่อป้องกันความเสียหายต่อภาครับสัญญาณที่เกิดจากความเข้มของสัญญาณวิทยุที่มากเกินไป โดยสามารถต่อใช้งานกับอุปกรณ์รับสัญญาณประเภทต่างๆได้เช่น เครื่องรับวิทยุ, Spectrum Analyzer, Radio Direction Finder เป็นต้น โดยอุปกรณ์จะทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณพร้อมวัดค่าระดับความแรงของสัญญาณ และนำค่าระดับความแรงของสัญญาณที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเทรสโฮลด์ (Threshold) ที่เลือกค่าไว้ หากค่าระดับความแรงของสัญญาณที่วัดได้มีค่ามากกว่าค่าเทรสโฮลด์ให้นำสัญญาณไปลดทอนกำลังลงก่อนส่งต่อสัญญาณให้อุปกรณ์รับสัญญาณ แต่หากค่าระดับความแรงของสัญญาณที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าค่าเทรสโฮลด์อุปกรณ์รับสัญญาณสามารถรับสัญญาณได้ทันทีโดยไม่ต้องนำสัญญาณไปลดทอนกำลัง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากความเข้มของสัญญาณวิทยุที่สามารถเลือกค่าเทรสโฮลด์ได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง