ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูล่า เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรวัฒน์ สินศิริ
เจ้าของผลงานร่วม อภัย ชาภิรมย์
คำสำคัญ คอนกรีตเซลลูล่า;คอนกรีตแบบเติมฟองอากาศ;คอนกรีตมวลเบา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คอนกรีตเซลลูล่า หรือ คอนกรีตแบบเติมฟองอากาศ จัดเป็นคอนกรีตมวลเบาชนิดหนึ่ง นำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง อาทิ อิฐมวลเบา ผนังสำเร็จรูป ผนังหล่อในที่ หลังคาประหยัดพลังงาน การปรับระดับพื้น เตาอังโล เป็นต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติ น้ำหนักเบา ความสามารถการไหลสูง การดูดซึมน้ำต่ำ กั้นความร้อนได้ดี ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูล่า จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการผลิตคอนกรีตเซลลูล่าที่ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งมีราคาถูกกว่าต่างประเทศ 3 เท่า ลดการนำเข้าเครื่องจักรต่างประเทศ และชุมชนสามารถผลิตได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ช่วยลดการขนส่ง สามารถนำไปประกอบอาชีพด้านผลิตวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ทันที่
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูล่า เพื่อเศรษฐกิจชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง