ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรัณย์ พรหมสาย
เจ้าของผลงานร่วม ฐาปกรณ์ ชุมพล
คำสำคัญ ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค;ข้าว;นวัตกรรมอาหาร;อาหารฟังก์ชั่น
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวไทยเสริมโพรไบโอติก เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อยุคสังคมนวัตกรรมอาหารหรืออาหารฟังก์ชั่น อาหารต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง โดยเลือกใช้วัตถุดิบทรงคุณค่าอย่างข้าวไทยรวมเข้ากับจุลินทรีย์สุขภาพโพรโอติก เป็นมิติใหม่ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไบโอติกในประเทศไทยที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกในในรูปแบบแห้ง รวมสองคุณประโยชน์จากข้าวและจุลินทรีย์ไว้ด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้มาจากงานวิจัยที่ตกผลึกออกมาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องและพิสูจน์ได้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยที่แฝงไปด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างลงตัว เพิ่มทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงยั่งยืน และตอบโจทย์ประชากรผู้บริโภคภายในประเทศทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง