ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Effects of Chlorpyrifos and Aflatoxin B1 Co-exposure on Oxidative Stress and Genotoxicity in HepG2 Cells
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Anupon Tadee
เจ้าของผลงานร่วม Pramote Mahakunakorn , Supatra Porasupatana
คำสำคัญ Pesticide;Mycotoxin;Combination;Toxicity;isobologram;liver
หน่วยงาน Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Chlorpyrifos (CPF) and aflatoxin B1 (AFB1) each have been known to cause the deterioration of hepatic tissue, but their simultaneous effects have not yet been thoroughly investigated. This study aimed to determine cell viability, genotoxicity and oxidative status after cells were exposed with two these substances.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง