ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณสมบัติต้านจุลชีพของไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ PIPERACEAE และพืชวงศ์ ZINGIBERACEAE ต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่มีอาหารเป็นพาหะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุษบา ภูศรี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.รชา เทพษร
คำสำคัญ พืชวงศ์พลู, พืชวงศ์ขิง, อินคลูชันเชิงซ้อน, โคอะเซอเวชัน, ไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหย, จุลินทรีย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็นพาหะ
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพจากพืชวงศ์ PIPERACEAE และพืชวงศ์ ZINGIBERACEAE เพื่อใช้ทดแทนสารกันเสีย โดยใช้การกักเก็บ 2 วิธี คือ อินคลูชันเชิงซ้อนโดยใช้เบต้าไซโคลเด็กซ์ทริน และโคอะเซอเวชันในเมทริกซ์ไคโตซาน-เพกตินพบว่า การกักเก็บน้ำมันกระชายและน้ำมันพลูด้วยเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินมีฤทธิ์ต้านจุลชีพได้ดีที่สุด เมื่อผสมในไส้กรอกแฟร้งค์เฟอร์เตอร์พบว่า ไมโครแคปซูลน้ำมันกระชายสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไส้กรอก (4 ºC) ได้นานถึง 15 วัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


คุณสมบัติต้านจุลชีพของไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ PIPERACEAE และพืชวงศ์ ZINGIBERACEAE ต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่มีอาหารเป็นพาหะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง