ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
เจ้าของผลงานร่วม ปรัศนี ศรีกัน , ทศพร คำผลศิริ , อัมพร ยานะ
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ;พัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างปิติสุขแก่ผู้สูงอายุ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.