ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการรวมยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514: การประเมินลักษณะทนน้ำท่วมเบื้องต้นของประชากร F3
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรีสวัสดิ์ ขันทอง
เจ้าของผลงานร่วม ธีรยุทธ ตู้จินดา , สุรีพร เกตุงาม
คำสำคัญ ลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลัน;การปรับปรุงพันธุ์ข้าว;การใช้เครื่อหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการคงอยู่ของลักษณะน้ำท่วมฉับพลันของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 ในประชากร F3 ที่เกิดจากการผสมระหว่างข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 ที่มีคุณภาพการหุงต้มคล้ายข้าวหอมมะลิกับข้าวสายพันธุ์ RD6-blast ที่มีลักษณะต้านทานโรคไหม้ ทำการคัดเลือกลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลันในประชากร F2 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ R10783 ซึ่งพัฒนามาจากยีนหลัก Sub1 ที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลัน สามารถคัดเลือกต้นที่ลักษณะเป้าหมายได้จำนวน 9 ต้น ผลจากการศึกษาสามารถยืนยันได้ว่าลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลันจากข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 ยังคงอยู่ในประชากร F3 ต้นข้าวประชากร F3 ที่ผ่านการประเมินลักษณะทนน้ำท่วมครั้งนี้ จะนำไปผสมกับไปยังข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 เพื่อ สร้างประชากร BC1F1 ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=417-423.pdf&id=1022&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการรวมยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514: การประเมินลักษณะทนน้ำท่วมเบื้องต้นของประชากร F3 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง