ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังในวันปลูกที่แตกต่างกัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โยธิน หินทอง
เจ้าของผลงานร่วม ปรเมศ บรรเทิง
คำสำคัญ การเจริญเติบโต;สรีระวิทยา;สหสัมพันธ์;ดัชนีการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อประเมินอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ห้วยบง 80 ในวันปลูกที่แตกต่างกัน 3 วันปลูก และ 2) ประเมินค่าสหสัมพันธ์ลักษณะทางสรีรวิทยาและผลผลิตของมันสำปะหลัง บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังทั้ง 3 พันธุ์ เมื่อมันสำปะหลังอายุ 2, 4 และ 12 เดือนหลังปลูก ข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วยน้ำหนักแห้งของต้น ใบ และหัว นำมาคำนวณ หาค่า CGR, SGR, LGR, TGR ผลผลิตต่อไร่ และค่า H.I. พบว่า ค่า CGR, SGR, LGR และ TGR ในช่วงอายุ 2-4 เดือน และ 4-12 เดือน จาก 3 วันปลูกแตกต่างกัน วันปลูกมีผลต่อผลผลิตและค่า H.I. แต่ค่าเฉลี่ยผลผลิตและ H.I. ของมันสำปะหลังทั้ง 3 พันธุ์ไม่มีความแตกต่างกัน วันปลูกกลางฤดูฝนให้ผลผลิตและ H.I. สูงที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=394-398%20vol.40%20suppl.1.pdf&id=1018&keeptrack=30
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังในวันปลูกที่แตกต่างกัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง