ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กังหันบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายศุภกิจ งอกศรี และคณะ
คำสำคัญ พลังงานแสงอาทิตย์;บ่อเลี้ยงปลา;กังหันบำบัดน้ำเสีย
หน่วยงาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กังหันบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเติมแก๊สออกซิเจนหรือช่วยบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็ก สามารถทำงานได้โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า เพราะสามารถชาร์จไฟเพิ่มในแบตเตอรรี่ได้โดยใช้แผงโซล่าเซลล์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=SdF6Yzo2vYE
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง