ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีเลี้ยงเป็ดไข่ ให้ไข่ดก ไข่ใหญ่ ได้คุณภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุเมธ ช้างเชื้อ
คำสำคัญ เป็ดไข่;การเลี้ยงเป็ดไข่
หน่วยงาน เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด จังหวัดอ่างทอง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คุณสุเมธ ช้างเชื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ก่อนที่จะมาเลี้ยงเป็ด เขาเคยเลี้ยงนกกระทา ก็ขาดทุน เลี้ยงตะพาบน้ำในที่สุดก็ไปต่อไม่ได้ แต่เขาไม่เคยท้อเลย เมื่อหันมาเลี้ยงเป็ดก็ทดลองหาทางที่ดีที่สุดให้ตัวเอง จนประสบความสำเร็จในวันนี้ และคิดฝันที่จะขยายงานต่อไป ไม่ใช่เพื่อเขาคนเดียว แต่เพื่อครอบครัวของเขาทุกคน การเลี้ยงเป็ดของคุณสุเมธนั้น เป็นการเลี้ยงโดยไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อน จึงอาศัยการทดลองว่าเลี้ยงแบบไหน เป็ดจะไข่ได้ลูกใหญ่ที่สุด มีคุณภาพดีที่สุด คุณสุเมธจึงทดลอง ทั้งเลี้ยงบนบกอย่างดียว เลี้ยงในน้ำ และเลี้ยงทั้งบนบกและในน้ำ ผลสรุปมาว่า การเลี้ยงเป็ดบนบกเพียงอย่างเดียวให้ไข่คุณภาพดีที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.rakbankerd.com/vdo.php?id=2747
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิธีเลี้ยงเป็ดไข่ ให้ไข่ดก ไข่ใหญ่ ได้คุณภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง