ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยแก๊สแอลพีจี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธฤต ไชยมงคล
เจ้าของผลงานร่วม ธัญภพ ศิริมาศเกษม , สรวัชญ์ เจริญสุขวิพัฒน์
คำสำคัญ เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ;เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยแก๊สแอลพีจี
หน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ ขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยแก๊สแอลพีจี เครื่องที่สำเร็จแล้วมีขนาด (กว้าง×ยาว×สูง) 55×85×110 เซนติเมตร ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ 1) ถังคั่ว ที่หมุนได้รอบตัว ภายในติดตั้งส่วนช่วยพลิกกลับเมล็ดกาแฟ 2) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทำงานร่วมกับทรานดิวเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในการคั่ว 3) ระบบระบายของเสียที่เกิดจากการคั่ว และลดอุณหภูมิสะสมในเมล็ดกาแฟหลังคั่วเสร็จ ผลการทดสอบประสิทธิภาพ คั่วเมล็ดกาแฟที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง 31 องศาเซลเซียส ด้วยเวลา 9-12 นาที ได้ระดับการคั่วแบบคั่วอ่อน สูญเสียน้ำหนักร้อยละ 8 คั่ว 15-27 นาที ได้ระดับการคั่วแบบคั่วกลาง สูญเสียน้ำหนักร้อยละ 13 คั่วมากกว่า 27 นาที ได้ระดับการคั่วแบบคั่วเข้ม สูญเสียน้ำหนักร้อยละ 18 ลดอุณหภูมิเมล็ดกาแฟหลังคั่วเสร็จคั่วอ่อนใช้เวลา 3.75 นาที คั่วกลางใช้เวลา 4 นาที และคั่วเข้มใช้เวลา 4.5 นาที ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตที่ตั้งไว้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยแก๊สแอลพีจี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง