ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มิริน จากข้าวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประมวล ทรายทอง
เจ้าของผลงานร่วม วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรคกุล
คำสำคัญ มิริน;ข้าวไทย
หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มิริน หรือเหล้าหวานของญี่ปุ่น เป็นเครื่องปรุงรสแบบญี่ปุ่น ที่ผลิตจากการนำข้าวมาหมักกับเชื้อรา ทำการหมักจนกลายเป็นเหล้าที่มีรสหวาน ไม่ต้องใช้น้ำตาลแต่มีความหวานที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตจากข้าวที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาล มีการใช้มิรินในร้านอาหารญี่ปุ่น และโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารญี่ปุ่นในปริมาณมาก จุดเด่นของการผลิตมิริน โดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การใช้สายพันธุ์ข้าวไทยที่มีปริมาณอะมิโลแพคตินสูง และเป็นสายพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ สายพันธุ์เชื้อราที่ใช้มีคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งได้สูง เจริญเติบโตได้ดี ไม่สร้างสปอร์ การผลิตมิรินจากข้าวไทยช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวในประเทศไทย เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และที่สำคัญ คือ ช่วยลดการนำเข้ามิรินจากต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=44520
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


มิริน จากข้าวไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง