ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มทร.ธัญบุรี วิจัยการผลิตกระดาษ จากกาบกล้วยน้ำว้า ด้วยวิธีชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำสำคัญ การผลิตกระดาษด้วยวิธีชีวภาพ;กาบกล้วยน้ำว้า
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กระบวนการผลิตกระดาษในเชิงหัตถกรรมจะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต สารต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อถูกปล่อยลงในน้ำทิ้งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตกระดาษด้วยวิธีชีวภาพเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์หมักกับวัตถุดิบ เพื่อย่อยสลายลิกนินในพืชแทนการใช้สารเคมีพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพของกระดาษได้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี เริ่มจากนำต้นกล้วยน้ำว้ามาสับเป็นชิ้น ๆ จากนั้นนำไปอบให้แห้ง นำไปแช่น้ำให้อิ่มตัว นำไปฆ่าเชื้อ เติมเชื่อรา T.viride ที่เพาะไว้ลงไปบ่ม จากนั้นก็นำไปฆ่าเชื้อราและเข้าสู่กระบวนการผลิตกระดาษต่อไป กระดาษยังมีค่าความสว่างมากกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษอีกทั้งกระดาษยังมีความเหนียว นุ่ม สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการผลิตด้วยวิธีทางเคมี โดยกระดาษไม่กลับมาเป็นสีเหลืองอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_99166
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


มทร.ธัญบุรี วิจัยการผลิตกระดาษ จากกาบกล้วยน้ำว้า ด้วยวิธีชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง