ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่แปรรูปกล้วยจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาดา โควินท์
คำสำคัญ กล้วยแปรรูป;พลังงานแสงอาทิตย์;เกษตรกรรุ่นใหม่
หน่วยงาน หมู่ 2 ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วิภาดา หลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คิดอยากกลับมาพัฒนาที่บ้านสวนโควินท์ เพราะบรรพบุรุษก็เคยมีอาชีพทำสวนมาก่อน ทั้งปลูกกล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า มีผลผลิตตลอดทั้งปี คิดว่าอยากทำกล้วยฉาบ แต่มองว่ามีคนแปรรูปทำกันมากแล้ว จึงมีแนวคิดหันมาทดลองทำข้าวเกรียบกล้วย หลังผ่านการอบรม Young Smart Farmer รุ่นที่ 5 ได้นำความรู้มาพัฒนาสร้างอาชีพจนประสบความสำเร็จ มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งที่น่าสนใจของ จ.ราชบุรี พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่วิสาหกิจชุมชนใกล้เคียง ให้ผู้สนใจนั่งเรือแวะมาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก เป็นการเพิ่มมูลค่า เสริมรายได้แก่ชุมชน เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://tna.mcot.net/view/kT73tl-
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เกษตรกรรุ่นใหม่แปรรูปกล้วยจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง