ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไผ่ พืชพลังงาน อนาคตสดใส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
คำสำคัญ ไผ่;พืชพลังงาน;พลังงานชีวมวล
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ไผ่หลายสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในด้านพืชพลังงาน โดยใช้ลำไผ่ทำพลังงานชีวมวล ไผ่ตงลืมแล้ง ไผ่กิมซุ่ง ยังแปรรูปในลักษณะเพียวเร็ต ทำถ่านไม้ไผ่ได้ แต่ไผ่ทั้งสองชนิดนี้ควรปลูกในบริเวณที่มีน้ำสมบูรณ์ “ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง” ยังสามารถแปรรูปเป็นถ่านแกลบเรียกว่า ไบโอชาร์ ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วยังได้ปุ๋ยอีกด้วย ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้ “ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่” เพราะนำไปแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก สามารถส่งออกสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด การปลูกไผ่ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม เพราะไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีขนาดลำต้นใหญ่โต ให้น้ำหนักชีวมวลต่อไร่ในระยะเวลาที่เท่ากันสูงกว่าพืชชนิดอื่น เป็นพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_97236
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ไผ่ พืชพลังงาน อนาคตสดใส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง