ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เชื้อเพลิงสาหร่าย นวัตกรรมพลังงานทดแทน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุวดี พีรพรพิศาล
คำสำคัญ เชื้อเพลิงสาหร่าย;นวัตกรรม;พลังงานทดแทน
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล จากห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์ พบว่าเซลล์ของสาหร่ายมีกรดไขมันค่อนข้างสูง ถ้าเลี้ยงเป็นปริมาณมาก ๆ แล้วนำมาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า เอสเทอริฟิเคชัน ก็จะได้ไบโอดีเซล ซึ่งใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ได้เลย หรือใช้กระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อนในสภาวะไร้อากาศ ก็จะได้น้ำมันออกมาเช่นกัน โดยเฉลี่ยสาหร่ายสามารถสกัดไปเป็นน้ำมันได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ใน 1 ปีก็จะสามารถผลิตน้ำมันได้ 9,125 กิโลกรัมหรือประมาณ 7,600 ลิตร ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การผลิตน้ำมันได้มากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ เช่น คาโนลา สบู่ดำ ยิ่งกว่านั้นนักวิจัยของ NREL ยังระบุว่าหากพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย แบบโรงงานขนาดใหญ่ ต้นทุนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจะมีเพียงลิตรละ 12 บาท เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.gotoknow.org/posts/539176
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เชื้อเพลิงสาหร่าย นวัตกรรมพลังงานทดแทน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง