ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ครรชิต จุดประสงค์
เจ้าของผลงานร่วม ภรัณยา ธิยะใจ , สมศรี เจริญเกียรติกุล
คำสำคัญ คุณค่าทางโภชนาการ;สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;สารต้านอนุมูลอิสระ;ทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่น
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการนี้ศึกษาทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นจำนวน 17 พันธุ์ จากสวนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี เก็บตัวอย่าง และศึกษาเนื้อทุเรียนเฉพาะส่วนที่กินได้ วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ผลการศึกษาพบว่าทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นมีประโยชน์หลายด้าน เช่น โปรตีน ไขมันชนิดดี ใยอาหาร โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคโรทีนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ทุเรียนมีความหวาน และปริมาณคาร์โบไฮเดรทค่อนข้างมาก พบว่าทุเรียนพันธุ์ดีได้แก่ กบวัดกล้วย กบสาวน้อย กบไว กบพิกุล และกำปั่นพวง การศึกษานี้จึงมีประโยชน์ในการทำให้ได้ฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่น ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลโดยเฉพาะชาวสวน สามารถนำไปคัดเลือกพันธุ์ ส่งเสริมการปลูก หรือการใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://op.mahidol.ac.th/ra/2018/07/31/nu_2561-01/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง