ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพพาโนรามาของพื้นผิวกระสุนปืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สนอง เอกสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง , ชูชาติ ธรรมเจริญ , ปรินทร แจ้งทวี , มนตรี ดอนฟุ้งไพร
คำสำคัญ กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน;ภาพพาโนรามา;พื้นผิวกระสุนปืน
หน่วยงาน กลุ่มงานตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมที่พัฒนาขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ด้านนิติวิทยาศาสตร์และความปลอดภัย โดยใช้ยืนยันกระสุนปืนที่ยิงออกจากปืนกระบอกเดียวกันด้วยภาพพาโนรามาของพื้นผิวกระสุนปืน ภาพพาโนรามาที่บันทึกได้แสดงลวดลายบนพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยรอบของกระสุนในภาพเดียว ทำให้สะดวกและลดความผิดพลาดในการเปรียบเทียบกระสุน นวัตกรรมนี้ใช้ประโยชน์จาก Algorithm image stitching และ image blending ที่พัฒนาโดย Apple Inc., USA ร่วมกับนวัตกรรมอุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัย ทำให้สามารถถ่ายภาพไมโครสโคปแบบพาโนรามาของวัสดุทรงกระบอกขนาดเล็กแบบกระสุนปืนได้ ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์เพื่อการเปรียบเทียบกระสุนปืนที่ใช้อยู่ไม่สามารถบันทึกภาพพาโนรามาของกระสุนได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพพาโนรามาของพื้นผิวกระสุนปืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง