ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาวัสดุดามกระดูกสำหรับใช้ในร่างกายมนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤษฎา คูสุวรรณ
คำสำคัญ การปรับปรุงผิวด้วยการยิงอนุภาคละเอียด;การทดสอบตามมาตรฐานสากล;ความแข็งแรงล้า;แผ่นดามกระดูกแบบไดนามิกคอมเพลสชัน
หน่วยงาน หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในปัจจุบันแผ่นดามกระดูกประสบปัญหาความหนาและการแตกหักภายในผู้ป่วย ดังนั้นการพัฒนาแผ่นดามกระดูกให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยที่มีความหนาลดลงจึงเป็นเป้าหมายของการศึกษานี้ โดยกระบวนการปรับผิวของวัสดุด้วยการยิงอนุภาคละเอียดลงบนพื้นผิวจะช่วยพัฒนาความแข็งแรงดัด ป้องกันรอยแตกที่จะเกิดที่ผิวของวัสดุ และในท้ายที่สุดเพิ่มอายุความล้าของวัสดุได้ จากผลการทดสอบเห็นได้ว่าแผ่นดามกระดูกที่ผ่านการปรับปรุงผิวสามารถลดความหนาลงได้ถึง 10% โดยที่ยังคงมีความแข็งแรงเท่าเทียมกับแผ่นดามกระดูกแบบเดิม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง