ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การดองหน่อไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัฒน์ แสงป๊อก
เจ้าของผลงานร่วม เหลาใส ชัย , จิตลาพร จะตอ , กษิดิศ วารีศรี , มนตรี คำปัน , กัลยา หอมดี
คำสำคัญ การดองหน่อไม้;หน่อไม้
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงงานการดองหน่อไม้มีประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเปรี้ยวในการดองหน่อไม้ด้วยเกลือละลายน้ำแช่ข้าวกับเกลือละลายน้ำสะอาด มีวิธีดำเนินการดังนี้ นำหน่อไม้สด จัดเรียงในกระปุกใบที่ 1 และ 2 กระปุกละ 2 ขีด และนำน้ำแช่ข้าวมาละลายเกลือ 1 ช้อนชา เทน้ำแช่ข้าวลงในกระปุกใบที่ 1 และนำน้ำสะอาดมาละลายเกลือ 1 ช้อนชา เทน้ำสะอาดลงในกระปุกใบที่ 2 แล้วปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ 3 วัน เมื่อครบ 3 วัน นำหน่อไม้ดองในกระปุกแต่ละใบมาทดลองชิม แล้วบันทึกผล พบว่าผู้ทดลองชิมจำนวน 10 คน มีความพอใจในการดองหน่อไม้ด้วยน้ำแช่ข้าว มากกว่าการดองหน่อไม้ด้วยน้ำเปล่าระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 และการดองหน่อไม้ด้วยน้ำเปล่าในระดับน้อย ที่ค่าเฉลี่ย 1.90 จึงสามารถสรุปได้ว่า การดองหน่อไม้ด้วยน้ำแช่ข้าวให้รสชาติเปรี้ยวกว่า การดองด้วยน้ำเปล่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.slideshare.net/SivapornKreesawat/184-bb10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การดองหน่อไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง