ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสัมปันนีเพื่อสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นรินทร์ เจริญพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม กนกพร ภาคีฉาย
คำสำคัญ สารต้านอนุมูลอิสระ;แป้งข้าว;น้ำนมถั่วเหลือง;ขนมสัมปันนี
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทดลองครั้งนี้ใช้แป้งข้าวพันธุ์สีม่วงในการศึกษา 3 สูตร คือ สูตรแป้งข้าวเหนียวดำ ร้อยละ 100, สูตรแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ร้อยละ 100 และสูตรผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวดำและแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 พบว่า สูตรที่ใช้แป้งข้าวเหนียวดำได้คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวมสูงสุด การใช้น้ำนมถั่วเหลืองและน้ำนมสดทดแทนการใช้หัวกะทิ พบว่า สูตรที่มีการใช้น้ำนมถั่วเหลืองและน้ำนมสด มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผู้บริโภคไม่แตกต่างจากสูตรที่มีการใช้หัวกะทิ คุณค่าทางโภชนาการของขนมสัมปันนี พบว่า สูตรที่มีการใช้น้ำนมถั่วเหลืองและน้ำนมสดมีไขมันต่ำกว่าสูตรที่ใช้กะทิ แต่มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสูตรที่ใช้หัวกะทิ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ขนมสัมปันนีจากข้าวเหนียวดำที่มีการใช้น้ำนมถั่วเหลืองและน้ำนมสดทดแทนหัวกะทิจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/193421/134702
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสัมปันนีเพื่อสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง