ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวคิดในการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คุณครูสุกัญญา สังฆมโนเวศ
คำสำคัญ แนวคิดในการสอน;การสอนผ่านสื่อ;สื่อเทคโนโลยยีสารสนเทศ
หน่วยงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นโครงการของสพม. ในส่วนของครูมีวิธีการสอนแบบธรรมดาแต่ถ้ามีวิธีการสอนแบบทางไกลใส่เทคนิคการสอนเข้าไปเติมเต็มให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพื่อมีการขยายเครือข่ายให้คนมาวิเคราะห์เป็นแนวความคิดที่พัฒนา นวัตกรรมที่ดีเป้นการกระตุ้นให้ครูเห็นความสำคัญ สำหรับเทคนิควิธีการของครูมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบของแต่ละคนที่ถนัดและสันทัด สำคัญที่ครูต้องปรับพัฒนาตนเองในเรื่องของสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีด้านการสอนนำมาขยายองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_tr_f-x90cI
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิชาการสอน
Creative Commons License


แนวคิดในการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง