ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง SUK.tools : เครื่องมือเล่าเรื่องดิจิทัล ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิมพ์ประภา พาลพ่าย
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ , รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
คำสำคัญ หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์, การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล, เกมมิฟิเคชัน, ความคิดสร้างสรรค์, Fairy tales electronic book, Digital storytelling, Gamification, Creative thinking
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย SUK.tools เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องดิจิทัล บนเว็บแอปพลิเคชัน SUK อ่านว่า “สุข” มาจากคำว่า Storytelling Your Knowledge มีกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน (PENCIL Model) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน ฝึกจินตนาการ แลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดร่วมกัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นบนแนวคิดการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลและแนวคิดเกมมิฟิเคชัน สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญรางวัลพิเศษ จากการประกวดนวัตกรรม ในงาน ITEX 2019 ประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลเพิ่มเติม www.suk.tools
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


SUK.tools : เครื่องมือเล่าเรื่องดิจิทัล ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.