ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตแผ่นอิเล็กโทรดในทางการแพทย์โดยใช้พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง , ดร.ศนิ บุญญกุล , ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์ , นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
คำสำคัญ พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต;แกรฟีน;วัสดุพลาสติกชีวภาพสัญญาณคลื่นไฟฟ้าร่างกาย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการผลิตแผ่นอิเล็กโทรดในทางการแพทย์โดยใช้พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตนันเป็นโครงการที่ศึกษาแสวงหาวิธีการและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบผลิตอิเล็กโทรดทางการแพทย์ โดยนำแกรฟีนซึ่งเป็นสารคาร์บอน 100% สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ และ สามารถนำไฟฟ้าได้ดีมาใช้แทนสายเส้นลวดทองแดงที่เป็นปัญหามลพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในทุกวันนี้มาใช้ในการผลิตลวดลายวงจรบนพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ โดยสร้างอุปกรณ์ต้นแบบเป็นอิเล็กโทรดที่สามารถวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง