ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น (ระยะที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ , รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน , ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง
คำสำคัญ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ;พอลิแลคติก;บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ;เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช;พอลิบิวทิลีนแอดิเพต-โค-เทเรฟทาเลท;ผสม;กระบวนการอัดรีด;การเป่าขึ้นรูปฟิล์ม;แผ่นดูดซับของเหลว;อาหารทะเล;การแช่เยือกแข็ง;การแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น;อาหารทะเลแช่เย็น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถาดอาหารพร้อมฟิล์มปิดผนึกจากพลาสติกชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นคาวปลาสำหรับใช้ในการบรรจุอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น และพัฒนาประสิทธิภาพการดูดซับของเหลวของแผ่นดูดซับของเหลวจากพลาสติกชีวภาพได้สูงกว่าเชิงการค้า โดยวัสดุบรรจุที่พัฒนาขึ้นสามารถทนทานต่อสภาพการแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น และไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพอาหาร สามารถยับยั้งการซึมผ่านของกลิ่นคาวปลาออกจากบรรจุภัณฑ์และลดกลิ่นคาวปลาที่ตกค้างบนบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง