ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผ้าไหมทำความสะอาดตัวเอง กลุ่มทอผ้ายกอยุธยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นัดดาวดี บุญญะเดโช
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ผ้าไหม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผ้าไหมที่ผ่านการตกแต่งสำเร็จด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ทำให้เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติค และซิลิกาไดออกไซด์ (SiO2) จะช่วยให้ไทเทเนียมไดออกไซด์เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคได้ดียิ่งขึ้น เมื่อนำไปทดสอบสมบัติการทำความสะอาดตัวเองภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต พบว่า ผ้าไหมมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตัวเองได้ สำหรับรอยเปื้อนที่ต่างกันจะใช้เวลาในการสลายคราบแตกต่างกัน ผลการออกแบบจากการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น สิ่งทอ และการตลาด เห็นสอดคล้องตรงกันว่า รูปแบบเครื่องประกอบการแต่งกายที่เหมาะสมนำมาพัฒนาในคอลเลคชั่นแรก คือ แบรนด์กระหนกพัสตราของกลุ่มทอผ้ายก อยุธยา ควรนำผ้าทอยกดอกลายดอกดารารัตน์ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษร่วมกับลายกรุงเชิงอยุธยาลายเอกลักษณ์พื้นถิ่น จากรูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4 มาพัฒนา ผ้าไหมหลังการตกแต่งสำเร็จยังคงความแวววาวแต่ผิวสัมผัสและเนื้อผ้าจะแข็งกระด้างมากขึ้น จึงเหมาะแก่การนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายประเภท กระเป๋า รองเท้า ที่ต้องการคงรูปทรงของผลิตภัณฑ์และไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tcdcconnect.com/naddawadee/project/detail/5c83ec8893c5e76d78543b89
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผ้าไหมทำความสะอาดตัวเอง กลุ่มทอผ้ายกอยุธยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง