ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ชีวภาพคอมโพสิตที่ลดแก๊สเอทธิลีนสำหรับยืดอายุช่อดอกกล้วยไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. สุธินี เกิดเทพ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ , รศ.ดร.มนัส แซ่ด่าน
คำสำคัญ พอลิแลคติกแอซิด;ซิลิกาฟูม;สารดูดซับแก๊สเอทธิลีน;อายุการเก็บรักษาของช่อดอกกล้วยไม้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์สารลดแก๊สเอทิลีนที่สามารถลดปริมาณแก๊สเอทิลีน และทำการขึ้นรูปเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์โดยมีองค์ประกอบหลักเป็นพอลิแลคติก แอซิด และมีตัวดูดซับแก๊สเอทธิลีนที่ดีที่สุดเป็นไฮโดรโฟบลิคฟูมซิลิกา (Hydrophobic Fumed Silica) วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้มีความใส ซึ่งฟิล์มคอมโพสิตนี้สามารถลดปริมาณ 5.80x10-24 โมเลกุลของแก๊สเอทธิลีนต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งเพียงต่อการลดปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นสะสมในกล่องขณะขนส่งในระยะเวลา 20-52 ชั่วโมงได้ ซึ่งทำให้สามารถยืดอายุของช่อดอกกล้วยไม้ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง