ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสมบัติทนการกระแทกและสมบัติทางความร้อนของ PLA สำหรับการแปรรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.มนัส แซ่ด่าน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
คำสำคัญ PLLA;impact modifier;nucleating agent;EBU and reactive blend
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการนี้ได้ศึกษาการปรับปรุงการรับแรงกระแทกและทนความร้อนของ PLLA ผลการทดลองพบว่า สามารถปรับปรุงสมบัติทนการกระแทกและสมบัติทนความร้อนพร้อมกันได้ จากการใช้ impact modifier ร่วมกับ Biomax®Strong EVA และ PBAT ในปริมาณ 20 phr ใช้สารก่อผลึก EBU ในปริมาณน้อยกว่า 0.5 phr ทำรีเอ็คตีบผ่านฟรีเร็ดดิเกิล โดยใช้สารเปอร์ออกไซด์ 0.2 phr พบว่าพอลิเมอร์เบนด์ทนการกระแทกสูงถึง 30-40 kl/m2 มีสมบัติเชิงกลเทียบเท่า PLLA สามารถขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่งได้ดี และได้สมบัติทนการกระแทกมากกว่า 5 เท่าของ PLLA และทนอุณหภูมิสูงกว่า 80Oc โดยไม่เสียรูปร่าง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง