ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาฟิล์มหดแบบใช้ความร้อนจากพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.มนัส แซ่ด่าน , นางสาวชญานี เกษมสุข
คำสำคัญ ฟิล์มหด;พลาสติกชีวภาพ;สารเพิ่มคุณสมบัติทนแรงกระแทก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการพัฒนาฟิล์มหดแบบใช้ความร้อนจากพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพได้ศึกษาสูตรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นฟิล์มหดที่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมมชาติซึ่งสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาเป็นฟิล์มหดตัวนั้นคือ PLA85/Biomax® Strong15+J1/P0.01 ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้มาก อีกทั้งยังมีสมบัติเชิงกลที่สูงโดยดูได้จากค่ามอดูลัส และขณะยืดออกยังสามารถหดตัวกลับได้ 100% แต่ทว่าฟิล์มหดตัวที่ผสม PLA/EVA กลับหดได้ไม่ถึงไม่เท่า PLA ผสม Biomax® Strong และ EVA ที่ใส่ไม่ควรเกิน 5% ซึ่งจะทำให้ไม่เหมาะกับการพัฒนาเป็นฟิล์มหด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง