ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง น้ำหนักตัวและค่าอัตราพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำเชียงใหม่ เมื่อคัดเลือกถึงชั่วอายุที่ 9
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อำนวย เลี้ยวธารากุล
เจ้าของผลงานร่วม ดรุณี ณ รังษี , ชาตรี ประทุม
คำสำคัญ ไก่พื้นเมือง;ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่;น้ำหนักตัว;อัตราพันธุกรรม
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาน้ำหนักตัวและค่าอัตราพันธุกรรมของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์มา 9 ชั่วอายุ จากฝูงไก่ที่ เริ่มต้นจากการรวบรวมไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะภายนอกเป็นไก่ประดู่หางดำจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย จำนวนพ่อพันธุ์ 70 ตัว แม่พันธุ์ 350 ตัว และในแต่ละชั่วอายุพ่อพันธุ์แต่ละตัว จะผสมกับแม่พันธุ์ 5 ตัว โดยวิธีผสมเทียม วิเคราะห์ข้อมูลน้ำหนักตัวไก่ชั่วอายุที่ 1-9 จำนวน 38,817 ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า เมื่ออายุพร้อมจำหน่ายที่ 12 สัปดาห์ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ มีน้ำหนักตัวที่ชั่วอายุที่ 1 เพิ่มขึ้น ในชั่วอายุที่ 9 ส่วนค่าอัตรา พันธุกรรมมีค่าลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=264-268.pdf&id=997&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


น้ำหนักตัวและค่าอัตราพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำเชียงใหม่ เมื่อคัดเลือกถึงชั่วอายุที่ 9 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง