ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเคหะฯ ศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง การเคหะแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซียจำกัด
คำสำคัญ การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟ;รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง;ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า
หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเคหะแห่งชาติเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่นำร่องบริเวณชุมชนร่มเกล้าให้เป็น “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า”ให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจนวัตกรรมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซียจำกัด ดำเนินงานวิจัยโดยคัดเลือกพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟลาดกระบังบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา–ร่มเกล้าเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำผังแม่บทภายใต้ชื่อ “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า”โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองของคนรุ่นใหม่ เมืองธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเมืองที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ การค้าปลีก การประชุม การมีพื้นที่ Working Space การจัดแสดงสินค้า และการบริการ รวมถึงมีระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร และศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.home.co.th/hometips/detail/88801
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเคหะฯ ศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง