ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เนื้อเทียมไทยตกแต่งบาดแผลสมมุติ เพื่อฝึกการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น นวัตกรรมใหม่โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุพาภรณ์ กรินชัย
คำสำคัญ เนื้อเทียม;การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน กองกิจการพลเรือน กรมแพทย์ทหารบก
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เนื้อเทียมไทยตกแต่งบาดแผลสมมุติเกิดจากภูมิปัญญาไทย สามารถตกแต่งบาดแผลได้เสมือนแผลจริง ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการฝึกช่วยการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุได้เป็นอย่างดี เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ นักเรียนและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ การจำลองสถานการณ์ในการฝึกให้เสมือนจริง มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่เคยพบเห็นมาก่อน เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง จะตื่นเต้นตกใจมาก ควบคุมสติไม่อยู่ ทำให้การตัดสินใจช่วยเหลือประชาชน ณ จุดเกิดเหตุอาจผิดพลาดได้นั่นคือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเป็นการประหยัดงบประมาณ สามารถขยายงานได้หลายรูปแบบได้ทั้งความรู้ความบันเทิงสนุกสนานการกุศล และสามารถทดลองใช้เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกวิธีหนึ่ง สื่อมวลชนหลายแขนงให้ความสนใจอย่างมาก และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนต่อยอดนำไปเป็นแนวคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


เนื้อเทียมไทยตกแต่งบาดแผลสมมุติ เพื่อฝึกการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น นวัตกรรมใหม่โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง