ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากเห็ดพิมาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประยุกต์ ศรีวิไล
คำสำคัญ เห็ดพิมาน;สารต้านมะเร็ง;เภสัชฤทธิวิทยา;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เห็ดพิมานเป็นเห็ดที่ขึ้นตามต้นไม้ ใช้เวลาในการเติบโตหลายปี ในงานวิจัยนี้ทดลองเห็ดไม่กี่ดอกนำสปอ­ร์ของมัน แล้วมาแยกเป็นเส้นใย จากนั้นเพาะเลี้ยงเฉพาะเส้นใยและจะได­้สารสกัดจากเส้นใย ซึ่งช่วยอนุรักษ์เห็ดพิมานให้คงอยู่ในสภาพแ­วดล้อมต่อไป ประโยชน์เป็นการช่วยลดการนำเข้าของยาที่เก­ี่ยวข้องกับมะเร็ง และสามารถใช้ทรัพยากรของเราในการที่จะช่วย­เหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Ght-uw8Hudg
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากเห็ดพิมาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง