ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องและระบบติดตามอุณหภูมิของวัคซีนและสิ่งส่งตรวจขณะเคลื่อนย้าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แก้วกานต์ แย้มบางยาง
เจ้าของผลงานร่วม ไมตรี จันทะจร , สุกฤชชา มณีวรรณ
คำสำคัญ อุณหภูมิของวัคซีน;สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1;การออกหน่วยให้วัคซีน
หน่วยงาน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครื่องและระบบติดตามอุณหภูมิของวัคซีนและสิ่งส่งตรวจขณะเคลื่อนย้ายนี้ ทางสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มเติมความต้องการของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในพื้นที่ เพื่อให้การออกหน่วยให้วัคซีนในชุมชนห่างไกลมีคุณภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาเครื่องโดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไร้สาย สะดวกรวดเร็ว ไม่กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ และมีการทดสอบ สอบเทียบตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่อุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส ที่ค่าความผิดพลาด 0.1 องศาเซลเซียส
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


เครื่องและระบบติดตามอุณหภูมิของวัคซีนและสิ่งส่งตรวจขณะเคลื่อนย้าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง