ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดสาธิตกังหันลมแบบไฮบริดขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ
เจ้าของผลงานร่วม ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , สุวิทย์ กิระวิทยา , จีระพันธ์ กุลเพชรจิระ
คำสำคัญ กังหันลมแบบไฮบริด;การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร;การควบคุมความเร็วของกังหันลม
หน่วยงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุดสาธิตกังหันลมแบบไฮบริดขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร เป็นชุดสาธิตการควบคุมความเร็วของกังหันลมโดยเมื่อความเร็วลมต่ำจะใช้มอเตอร์ในการเร่งความเร็วกังหันลมให้ยังคงหมุนอยู่และเมื่อความเร็วลมสูงจะใช้เจนเนอเรเตอร์เพิ่มอีกตัวในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการเพิ่มความเฉื่อยและลดความเร็วกังหันลม ซึ่งทั้งสองระบบนี้เชื่อมต่อกับกังหันลมด้วยการคัปเปิ้ลด้วยแม่เหล็กถาวรเป็นเทคโนโลยีการคัปเปิ้ลแบบแรกของโลกซึ่งทำให้ ชุดสาธิตเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่สามารถใช้ประกอบการสอนในวิชาพลังงานทางเลือกได้ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าอุปกรณ์ประกอบการสอน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศสามารถผลิตใช้เองได้ และสามารถให้นักศึกษาต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนต่อไปได้ และขยายผลนำระบบไฮบริดในกังหันลมไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศได้อีกด้วย และในปัจจุบันทั่วพื้นที่ประเทศไทยมีปัญหาความเร็วลมต่ำและยังมีอีกหลายพื้นที่ๆต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังนั้นจะเป็นทางเลือกในการเพิ่มโอกาสการใช้พลังงานทางเลือกในประเทศไทย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ชุดสาธิตกังหันลมแบบไฮบริดขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง