ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์วัดการหายใจและนำช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี ทับกล่ำ
คำสำคัญ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน;การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน;สถานการณ์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อุปกรณ์นำช่วยชีวิตและวัดการหายใจแบบพกพา ประกอบด้วยอุปกรณ์วัดการหายใจแบบเรียลไทม์และนำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องทำ CPR ให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี รวดเร็วแม้ไม่เคยได้ผ่านการอบรมการทำ CPR มาก่อน โดยอุปกรณ์สามารถให้ feedback แบบเรียลไทม์ และสามารถแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำการช่วยทำการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงเวลาวิกฤติขอชีวิต ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือในขั้นต่อไปจากรถพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อุปกรณ์วัดการหายใจและนำช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง