ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาการสร้างเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม โดยการใช้สารพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พจนา สีขาว
เจ้าของผลงานร่วม พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ , ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , บุญมี ศิริ
คำสำคัญ การเคลือบเมล็ดพันธุ์;ไรโบฟลาวิน;เจลาติน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเมล็ดพันธุ์ ด้วยการเคลือบสารพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสง โดยการเตรียมสูตรเคลือบเมล็ดพันธุ์ชนิดต่าง ๆ ผสมด้วยสารที่มีการเรืองแสงในช่วงคลื่นแสงที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงนำมาเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวา โดยใช้ gelatin ที่มีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์เป็นพอลิเมอร์ เคลือบด้วยเครื่องเคลือบชนิดจานหมุน จากนั้นแบ่งเมล็ดพันธุ์เป็นสองส่วน ส่วนแรกนำไปตรวจสอบการเรืองแสงในช่วงคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเมล็ดพันธุ์ส่วนที่สองนำไปตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หลังจากการเคลือบ และหลังจากการเร่งอายุที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบว่าเมล็ดพันธุ์มีการเรืองแสงโดยใช้แสงสีเหลือง เมื่อได้รับแสงจากเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตแบบพกพา และสามารถตรวจวัดโดยใช้เครื่องสเปกโตรฟลูออโรมิเตอร์ โฟโตมิเตอร์ การเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาด้วยพอลิเมอร์ร่วมกับ สารเรืองแสงไม่มีผลต่อความงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=163-170.pdf&id=983&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ศึกษาการสร้างเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม โดยการใช้สารพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง