ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาคอมพาวนด์พอลิแลคติกแอซิดกับกากกาแฟเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
เจ้าของผลงานร่วม นายอนุชิต คงฤทธิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ์
คำสำคัญ พอลิแลกติกแอซิด;กากกาแฟ;สารควบคู่ปฏิกิริยาประเภทไซเลน;วัสดุเชิงประกอบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid : PLA) เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ (renewable resources) คุณสมบัติของ PLA คือมีความแข็งสูงแต่เปราะ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใช้งาน จึงมีการผสมวัสดุอื่นคือ กากกาแฟ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณสมบัติและลดต้นทุนในการในการผลิต และประเด็นสำคัญหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และยังสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกพอลิเมอร์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง