ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รถสามล้อเครื่อง เชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระวุฒิ ปั้นเฉย
เจ้าของผลงานร่วม พิมพ์ชนก คุณพรหม , จีราพร พันผง
คำสำคัญ เชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร;พลังงานทดแทน;รถสามล้อเครื่อง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย รถสามล้อเครื่องจะใช้น้ำมันประเภทเบนซิน 91 เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนของรถ และได้พัฒนามาใช้เป็นแก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจี (LPG) มาจนถึงปัจจุบัน แต่ราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลวนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทนในอนาคต เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเชื้อเพลิง นั่นคือ แก๊สชีวภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไบโอแก๊ส เป็นแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน แนวคิดที่จะนำแก๊สชีวภาพมาทดลองใช้กับรถสามล้อเครื่อง เพื่อพัฒนารถสามล้อเครื่องให้สามารถใช้กับแก๊สชีวภาพได้ เพราะมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ เช่น น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้าได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.news.rmutt.ac.th/?p=43575
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


รถสามล้อเครื่อง เชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง