ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติชาติ โหมาศวิน
คำสำคัญ แผ่นฉนวนดูดซับเสียง;เส้นใยปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หลังจากกระบวนการบีบเอาน้ำมันจากการรีดน้ำมันปาล์มออกจนหมดแล้ว จะเหลือเส้นใยปาล์มน้ำมัน โดยคุณสมบัติของเส้นใยปาล์มน้ำมันคือ เหนียว ทน จึงนิยมนำไปทำโซฟา ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพิ่มมูลค่า และใช้วัสดุที่เหลือจากกรรมวิธีการผลิตน้ำมันปาล์ม จึงทำให้นายกิตติชาติ โหมาศวิน หันมาวิจัยและใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันมาอัดแผ่นเป็นฉนวนดูดซับเสียงขึ้นโดยอัดขึ้นรูปเส้นใยปาล์มน้ำมันให้เป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีการอัดร้อน นำไปทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงตามระดับความดัง (dB) แล้วพบว่าแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีกว่าฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาด ส่วนผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงแยกย่านความถี่ (Hz) พบว่าแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีที่ย่านความถี่ระดับกลางถึงระดับสูง ( 500 Hz-2,000 Hz)
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.news.rmutt.ac.th/?p=30962
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง