ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิศวเกษตร มทร.ธัญบุรี ออกแบบและสร้างเครื่องตะบันน้ำ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พงษ์เทพ ด้วงทอง
เจ้าของผลงานร่วม พรหมรินทร์ เงาภู่ทอง
คำสำคัญ เครื่องตะบันน้ำ;วิศวเกษตร
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ออกแบบและสร้างเครื่องตะบันน้ำ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เครื่องตะบันน้ำในระบบให้น้ำแบบไมโคร (Micro Irrigation System) ส่งน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังสูงแล้วปล่อยลงมาให้กับระบบให้น้ำแบบไมโคร แล้วส่งน้ำเข้าไปในระบบให้น้ำแบบไมโครโดยตรง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน สามารถส่งน้ำขึ้นไปยังที่สูงมากกว่า 6 เมตร แรงดันสูงสุดที่เครื่องตะบันน้ำสามารถทำได้เท่ากับ 1.7 บาร์ สามารถนำไปใช้ในระบบให้น้ำแบบไมโครได้โดยตรงหรือนำไปเก็บไว้ในถังสูงแล้วนำมาใช้ในภายหลังได้ ควรติดตั้งเครื่องตะบันน้ำให้มีความมั่นคงและอยู่ในพื้นที่ที่อัตราการไหลของน้ำมาก ควรใช้กับแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ควรนำไปใช้กับน้ำประปาที่ส่งให้ตามบ้านเรือนหรือหอพัก เพราะจะเป็นการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ ถือเป็นนวัตกรรมชาวบ้านที่สามารถนำมาปรับใช้ได้สำหรับชาวเกษตรกร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.news.rmutt.ac.th/?p=52863
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


วิศวเกษตร มทร.ธัญบุรี ออกแบบและสร้างเครื่องตะบันน้ำ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง