ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างสรรค์รูปลักษณะตัวละครการ์ตูนโดยใช้อัตลักษณ์ล้านนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ
คำสำคัญ ลักษณะตัวละครการ์ตูน;แอนิเมชั่น;อัตลักษณ์ล้านนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนารูปแบบลักษณะตัวละครการ์ตูน โดยใช้อัตลักษณ์ล้านนา และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง การสร้างสรรค์รูปแบบลักษณะตัวละครการ์ตูน โดยใช้อัตลักษณ์ล้านนา ผลการวิจัยพบว่า การผลิตการ์ตูนสร้างสรรค์รูปแบบลักษณะตัวละครการ์ตูน โดยใช้อัตลักษณ์ล้านนามีประสิทธิภาพระดับดีมาก สามารถนำไปใช้ในภาพยนต์แอนิเมชั่นได้ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะตัวละครการ์ตูนที่สร้างสรรค์ โดยใช้อัตลักษณ์ล้านนาอยู่ในระดับดีมาก และควรมีการพัฒนาตัวละครการ์ตูนสู่ภาพยนต์แอนิเมชั่นเพื่อนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ล้านนาต่อสังคมไทยผ่านสื่อที่มีความสากลต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.research.cmru.ac.th/journal/file/13-02-008.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสร้างสรรค์รูปลักษณะตัวละครการ์ตูนโดยใช้อัตลักษณ์ล้านนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง