ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทำเนียบรัฐบาล
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี
หน่วยงาน ทำเนียบรัฐบาล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ลำน้ำชี ต้นกำเนิดแม่น้ำสายหลักของภาคอีสาน สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวชัยภูมิมาแต่อดีต ซึ่งฤดูฝนน้ำจำนวนมากในแม่น้ำชีจะไหลทิ้งไปไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ บางครั้งยังก่อให้เกิดอุทกภัยเพราะขาดแหล่งเก็บกักน้ำ ในปี พ.ศ.2507-พ.ศ.2514 ได้มีความพยายามในการแก้ไขและบรรเทาปัญหา จึงมีการศึกษาและจัดทำรายงานความเหมาะสม โดยกรมชลประทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนลำน้ำชีว่า “เขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชี มีขนาดความจุด 1,860 ล้าน ลบ.ม. ที่กรมชลประทานวางโครงการจะก่อสร้างนั้น ประสบปัญหาเรื่องที่ดินเพราะพื้นที่ถูกน้ำท่วมเป็นอ่างเก็บน้ำมาก ประมาณ 190,000 ไร่ และมีราษฎรอาศัยทำกินอยู่จำนวนมากทำให้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินได้ยากควรพิจารณาเลื่อนเขื่อนลำน้ำชีมาก่อสร้างที่พิกัด 47-PQT-984-485 (บริเวณบ้านยางนาดี)” ซึ่งกรมชลประทานได้รับสนองพระราชดำริในการพิจารณาดำเนินการโครงการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2xb9e7eaFYk
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง