ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ
หน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นโครงการตามแผนพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในเขตอีสานตอนล่าง บริเวณช่องบกที่ใกล้ชายแดน เนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพราะเป็นรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และกัมพูชา โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2531 มีห้วย 2 ห้วย ที่มาบรรจบกัน สร้างเป็นอ่างเก็บน้ำสูงประมาณ 10 เมตร จำนวน 2 อ่าง ควบคู่ไปกับอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ydVF5B1YSfQ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง