ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ.ต๊ำพระแล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุทธภูมิ นามวงศ์
คำสำคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ.ต๊ำพระแล หมู่ 11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ปฏิบัติงานด้านศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์พืชต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่นี่เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางพันธุกรรมพืชที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมใช้ฐานข้อมูลได้ ปัจจุบันงานของโครงการฯ มิได้จำกัดเพียงศึกษาอนุรักษ์พันธุ์พืชเท่านั้น แต่ขยายวงกว้างไปถึงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย เช่น ดิน หิน แร่ และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนแต่มีความเกี่ยวพันกัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดไปก็จะกระทบต่อการดำรงอยู่ของชาติและประชาชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EZKnaouxvBk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ.ต๊ำพระแล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง