ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำน้ำปี้
หน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ พระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในทุก ๆ ด้าน เพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ราษฎร และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทรงมีประราชปณิธานในการทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และหนึ่งในนั้นคือโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=GzsSio82UWI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง