ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านอิมมูโนโลยีในภาวะไตวายเฉียบพลันที่ใช้สารซิเตรทเป็นสารกันเลือดแข็งตัวเฉพาะที่ซึ่งได้รับรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว ศศิภา เตชะบูรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.(พิเศษ) นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
คำสำคัญ Acute kidney injury;Continuous renal replacement therapy;Regional citrate anticoagulation
หน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย/คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ภาวะไตวายเฉียบพลัน เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นภาวะที่เกิดจากการสูญเสียความสามารถทำงานไตอย่างฉับพลันในการขจัดของเสีย ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆผิดปกติ นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณ์และอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันแนวทางการรักษาการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง เป็นวิธีมาตรฐานในผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤต การบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในภาวะไตวายเฉียบพลันและใช้ซิเตรทเฉพาะที่เป็นสารกันเลือดแข็งตัวเฉพาะที่ อาจมีผลต่อพยาธิสภาพการทำงานของภูมิคุ้มกัน และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การเปลี่ยนแปลงทางด้านอิมมูโนโลยีในภาวะไตวายเฉียบพลันที่ใช้สารซิเตรทเป็นสารกันเลือดแข็งตัวเฉพาะที่ซึ่งได้รับรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง