ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องแยกขนาดละมุด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คำสำคัญ เครื่องแยกขนาดละมุด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ดำเนินการออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนคู่ขึ้นเพื่อให้สามารถคัดแยกขนาดละมุดออกได้ 4 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษได้ แก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำกลับไปทดสอบสมรรถนะเครื่องและประเมินความพึงพอใจของเครื่องที่สร้างขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนละมุด เพื่อให้เครื่องคัดละมุดนี้เป็นเครื่องต้นแบบที่สามารถขยายผลต่อให้กับเกษตรกรชาวสวนละมุดที่อื่นๆต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Wbzd-OpIwPA
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องแยกขนาดละมุด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.