ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การย่อยสลายทางชีวภาพของซัลฟาเมท็อกซาโซลโดยเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์กลุ่มลิกนิโนไลติกที่แยกได้ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิชญา ปิยะวิริยะกุล
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
คำสำคัญ ANTIBIOTIC;BIODEGRADATION;SULFAMETHOXAZOLE
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจึงทำการวิจัยการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซม์กลุ่มลิกนิโนไลติกที่พบในท้องถิ่นเพื่อย่อยสลายซัลฟาเมท็อกซาโซล Trichoderma harzianumBGP115 ที่แยกได้แสดงศักยภาพในการย่อยสลายได้ 71% หลังบำบัด 7 วัน ที่ความเข้มข้น10 มก/ ลิตร แสดงว่าเชื้อราซึ่งคัดแยกได้ในประเทศไทยสามารถย่อยสลายซัลฟาเมท็อกซาโซลได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การย่อยสลายทางชีวภาพของซัลฟาเมท็อกซาโซลโดยเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์กลุ่มลิกนิโนไลติกที่แยกได้ในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง