ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เพิ่ม สุรักษา
เจ้าของผลงานร่วม สาคร ชินวงค์ , ธเนตร ศรีสุข , นพสิทธิ์ ล่องจ้า , วริฏฐา ทองสมุทร , สุปรียา เมียนเพชร
คำสำคัญ ข้าวปิ่นเกษตร;ปลูกพืชหลังนา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดการความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ เพื่อจัดการองค์ความรู้ในการ ผลิตข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนาอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนาภายใต้โครงการโมเดลข้าวกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้กับกลุ่มชาวนาในพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบนและภาคใต้ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง